نتیجه چهل و یکمین مرحله حراج اوراق بدهی دولتی اعلام شد

10.9 هزار میلیارد ریال اوراق بدهی دولتی طی هفته منتهی به 19 اسفند‌ماه 1399 توسط سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی خریداری شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه روز سه‌شنبه 12 اسفند‌ماه 1399 در خصوص برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی ، طی برگزاری چهل و یکمین مرحله از این حراج، یک بانک سفارش‌ خود را به ارزش 5.9 هزار میلیارد ریال در سامانه‌ بازار بين‌بانکي ثبت کرد. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز ضمن پذیرش این درخواست با فروش 5.9 هزار میلیارد ریال اوراق اراد77 با نرخ بازده تا سررسید 19.74 درصد موافقت کرد. معاملات مربوط به فروش این اوراق در روز سه‌شنبه 19 اسفند‌ماه 1399 توسط کارگزاری بانک مرکزی در سامانه معاملاتي بورس ثبت شد.

طی هفته گذشته، 3.5 هزار میلیارد ریال اوراق اراد65 با نرخ بازده تا سررسید 21.5 درصد و 1.5 هزار میلیارد ریال اوراق اراد82 با نرخ بازده تا سررسید 20.5 درصد در بورس فروخته شد. بنابراین در مجموع، 10.9 هزار میلیارد ریال اوراق بدهی دولتی طی هفته منتهی به 19 اسفند‌ماه 1399 توسط سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی خریداری شد.


برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی (26 اسفند‌ماه 1399)

کارگزاری بانک مرکزی در راستای عرضه تدریجی اوراق در تواترهای هفتگی، مرحله چهل و دوم حراج اوراق بدهی دولتی جهت فروش به بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه را در روز سه‌شنبه 26 اسفند‌ماه 1399 اجرا می‌کند. اوراق عرضه شده در این حراج، مرابحه عام، کوپن‌دار و با تواتر پرداخت سود شش‌ماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) و به شرح جدول زیر است.

 
1


همچنین در روز سه‌شنبه 26 اسفند‌ماه 1399، پنجمین مرحله از حراج اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام به شرح جدول زیر برگزار می‌شود.
2


بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند نسبت به ارسال سفارش های خود تا ساعت 12:00 روز یک‌شنبه 24 اسفند‌ماه 1399 تنها از طریق سامانه بازار بین بانکی اقدام کنند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه متقاضی شرکت در این حراج نیز می توانند سفارش‌های خود را تا ساعت 12:00 روز یک‌شنبه 24 اسفندماه 1399 از طریق سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کنند. معاملات مربوط به این حراج در روز سه‌شنبه 26 اسفندماه 1399 انجام خواهد شد.

تمام نهادهای مالی متقاضی شرکت در این حراج می توانند سفارشهای خود را در هر نماد به طور جداگانه ارسال کنند. شایان ذکر است حداقل حجم سفارش در هر یک از نمادهای مزبور 500 هزار ورقه است. همچنین به نهادهای مالی شرکت کننده در این حراج توصیه میشود، تنوعبخشی به سبد دارایی های مالی را در سفارش گذاری مدنظر قرار دهند.

ذکر این نکته ضروری است که وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافت شده یا فروش کلیه اوراق عرضه شده در حراج ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده را برای تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارايی ارسال می‌کند و وزارتخانه مزبور، نسبت به تعیین سفارش‌های برنده از طریق مشخص کردن حداقل قیمت پذیرفته شده در سازوکار حراج اقدام می‌کند. در نهايت، عرضه اوراق به تمامی برندگان به قیمت یکسان انجام می‌شود.

همچنین بر اساس جزء (4) بند «ک» تبصره (5) قانون بودجه سال 1399، بانک مرکزی تنها مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است. بنابراین در چارچوب قوانین، بانک مرکزی مجاز به خرید اوراق مالی اسلامی در بازار اولیه نبوده و نمی‌تواند در فرآیند برگزاری حراج، اوراق بدهی دولتی را با هدف تامین مالی دولت خریداری کند. همچنین، کارگزاری بانک مرکزی تامین‌کننده زیرساخت معاملات و برگزارکننده حراج فروش اوراق به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی عضو بازار بین‌بانکی است و تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق به فروش رفته در بازار اولیه ندارد.


تعداد بازديدها:   3,419