بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی ابلاغ کرد؛

تمدید مهلت‌های مقرر در قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور

تمدید مهلت‌های مقرر در قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای تمدید مهلت‌های مقرر در «قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.


به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پيرو بخشنامه شماره 297004‏.99 مورخ 18‏.9‏.1399، موضوع ابلاغ مصوبه چهل و هفتمين جلسه مورخ 1399.9.15 ستاد ملی مديريت بيماری کرونا در خصوص تمديد مواعد مقرر در «قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور»، بدين‌وسيله مفاد بند (4) مصوبات شصت و چهارمين جلسه مورخ 21‏‏.1400.1 ستاد ملی مديريت بيماری کرونا در اين رابطه به شرح زیر ابلاغ می‌شود:
 
«به سبب استمرار شرایط ناشی از بیماری کرونا و اثرات تعطیلی‌های وضع شده برای مشاغل و کسب و کارها، مهلت‌های زمانی مندرج در بند هفتم مصوبه جلسه چهل و هفتم ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 15‏/9‏/1399 در زمینه (قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور)، به مدت شش ماه تمدید می‌شود.»

بر همين اساس مهلت‌ مندرج در قانون یاد شده، برای اشخاص مشمولی که تاکنون نتوانسته‌اند از مزايای قانون یاد شده، بهره‌مند شوند برای تسليم تقاضا به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غيربانکی تا پايان خردادماه سال 1400، برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غيربانکی به منظور محاسبه مانده بدهی مشتری وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی تا پايان مرداد ماه سال 1400 و برای اشخاص مشمول به منظور تسويه نقدی مانده ‌بدهي تا پايان شهریور ماه سال 1400، تمديد می‌شود. 

براین اساس و باتوجه به مراتب پيش‌گفته، بانک ها و موسسات اعتباری مراتب را به قيد تسريع و با لحـاظ مفـاد بخشـنامه شـماره ١٤٩١٥٣‏‏‏.96 مورخ 16‏‏‏‏.5‏‏‏‏.١٣٩٦ به تمامی واحدهای ذيربط خود ابلاغ کرده و بر حسـن اجرای آن نظارت دقيق به عمل آورند.


تعداد بازديدها:   12,962