در فرودین ماه سال جاری انجام شد؛

عرضه 4.8 میلیارد دلار در سامانه نیما

عرضه 4.8 میلیارد دلار در سامانه نیما
سامانه نیما در فروردین ماه 1400 شاهد عرضه ۴.٨ میلیارد دلار به صورت حواله ارزی بوده است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در فروردین ماه 1400، ۴.٨ میلیارد دلار به صورت حواله ارزی توسط صادرکنندگان و به ارزهای مختلف در سامانه نیما عرضه شد، که از این میزان، حدود ١.٣ میلیارد دلار معامله شده است.

خاطرنشان می شود، براساس معاملات انجام شده، میانگین موزون نرخ معاملات دلاری 229.358 ریال بوده است.

همچنین، طی روز جاری مورخ 8 اردیبهشت ماه 1400، 264 میلیون دلار عرضه به صورت حواله ارزی توسط صادرکنندگان در بازار ثانویه (نیما) صورت گرفته است، که از این میزان، مجموع معاملات انجام شده در بازار ثانویه 103 میلیون دلار بوده است. 

گفتنی است، براساس معاملات انجام شده میانگین موزون نرخ معاملات دلاری در روز جاری 225.858 ریال بوده است.


تعداد بازديدها:   4,465