شورای فقهی بانک مرکزی به رياست دکتر کمیجانی برگزار شد

شورای فقهی بانک مرکزی به رياست دکتر کمیجانی برگزار شد
شورای فقهی بانک مرکزی، راهکارهای تقویت ساختار سرمایه‌ای بانک‌ها  از حیث مباحث شرعی و فقهی را بررسی کرد. 

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، سي ‌و‌ هشتمين جلسه شوراي فقهي بانک مرکزي امروز ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏به ریاست دكتر  كميجاني، قائم مقام بانك مركزي و با حضور تمام اعضای آن شورا تشکیل شد. 

در این جلسه پیشنهادهای مطروحه در خصوص راهکارهای تقویت ساختار سرمایه‌ای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از حیث مباحث شرعی و فقهی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ادامه مباحث به جلسات آتی شورا موکول شد.


تعداد بازديدها:   3,573