در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی منتشر شد؛

فرم تقاضای تاسیس شرکت‌های متقاضی فعالیت در حوزه اعتبارسنجی

 فرم تقاضای تاسیس شرکت‌های متقاضی فعالیت در حوزه اعتبارسنجی

بانک مرکزی در راستای دستورالعمل های آیین نامه شرکت های اعتبارسنجی، فرم های تقاضای تاسیس برای شرکت‌های متقاضی فعالیت در حوزه اعتبارسنجی را منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی ، پیرو اطلاعیه دوم تیرماه سالجاری با موضوع "دستورالعمل های آیین نامه شرکت های اعتبارسنجی"، به اطلاع می‌رساند کلیه متقاضیان تاسیس شرکت و فعالیت در حوزه اعتبارسنجی می‌توانند درخواست خود را از طریق فرم‌های پیوست جهت بررسی به بانک مرکزی ارسال کنند.

خاطرنشان می‌سازد درخواست متقاضیان صرفاً از طریق فرم‌های مذکور قابل بررسی بوده و به سایر درخواست‌ها ترتیب اثر داده نخواهد شد، بر این اساس لازم است شرکت‌هایی که پیش از این درخواست خود را ارسال کرده اند، مجدداً نسبت به تکمیل فرم‌های اشاره شده و ارسال آن طی نامه مکتوب اقدام کنند.تعداد بازديدها:   3,934