پایان شهریور آخرین مهلت تکمیل فرم های تقاضای تأسیس شرکت های اعتبارسنجی

پایان شهریور آخرین مهلت تکمیل فرم های تقاضای تأسیس شرکت های اعتبارسنجی
متقاضیان فعالیت در حوزه اعتبارسنجی تا پایان شهریور ماه سال جاری فرصت دارند نسبت به تکمیل و ارسال فرم‌های مرتبط با تقاضای تأسیس شرکت، اقدام کنند.
 
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه های این بانک در تاریخ های دوم و بیست و یکم تیر ماه سال جاری در خصوص دستورالعمل‌های مرتبط با آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار و فرم‌های مربوط به تقاضای تاسیس شرکت اعتبارسنجی، به اطلاع متقاضیان فعالیت در حوزه اعتبارسنجی می‌رساند مهلت تکمیل و ارسال فرم‌های مرتبط با تقاضای تأسیس شرکت، تا پایان شهریور ماه سال جاری است. 

پیش از این بانک مرکزی در اطلاعیه مورخ 21 تیرماه سال جاری و در راستای دستورالعمل های آیین نامه شرکت های اعتبارسنجی، فرم های تقاضای تاسیس برای شرکت‌های متقاضی فعالیت در حوزه اعتبارسنجی را منتشر کرده بود.

گفتنی است در اطلاعیه یاد شده عنوان شده بود تمام متقاضیان تاسیس شرکت و فعالیت در حوزه اعتبارسنجی می‌توانند درخواست خود را از طریق فرم‌های مربوطه به منظور بررسی به بانک مرکزی ارسال کنند.


تعداد بازديدها:   3,378