در شش ماه ابتدای سال جاری؛

تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش های مختلف اقتصادی 58 درصد افزایش یافت

تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش های مختلف اقتصادی 58 درصد افزایش یافت
تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 6 ماهه ابتدای سال 1400 به بخش‌های اقتصادی مبلغ 12410.8 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 4551.9 هزار ميليارد ريال (معادل 57.9 درصد) افزايش داشته است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، جدول 1 بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی 6 ماهه ابتدای سال 1400 است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی 6 ماهه ابتدای سال جاري مبلغ 8376.7 هزار میلیارد ریال معادل 67.5 درصد کل تسهیلات پرداختی است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 6 ماهه ابتدای سال جاری معادل 2947.2 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 35.2 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ 8376.7 هزار میلیارد ریال) است.

ملاحظه مي‌شود از 3727.0 هزارميليارد ريال تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل 79.1 درصد آن (مبلغ 2947.2 هزار ميليارد ريال) در تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده است که بيانگر توجه و اولويت‌دهی به تأمين منابع برای اين بخش توسط بانک‌ها در سال جاري است.
 
جدول 1- هدف از دريافت تسهيلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی 6 ماهه ابتدای سال 1400

1

شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسير جاري، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضای کل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروري است به افزايش توان مالی بانک‌ها از طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت سرمايه بانک‌ها، کاهش تسهيلات غيرجاری و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهی بانک‌ها، افزايش بهره‌وری بانک‌ها در تامين سرمايه در گردش توليدی، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانک‌ها و ترغيب بنگاه‌هاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يک ابزار مهم درتامين مالي طرح‌های اقتصادی (ايجادی)توجه ويژه‌ای کرد.


تعداد بازديدها:   3,850