در 9 ماهه سالجاری تحقق یافت؛

افزایش 59.9 درصدی تسهیلات پرداختی بانک ها به بخش های اقتصادی

تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 9 ماهه ابتدای سال 1400 به بخش‌های اقتصادی مبلغ 20 هزار و 195 هزار میلیارد ریال( 20.195.8 هزار میلیارد ریال) است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 7 هزار و 562 هزار میلیارد ریال(7.562.5هزار ميليارد ريال) معادل 59.9 درصد افزايش داشته است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی،  جدول 1 که از سامانه سمات بر اساس اطلاعات ارسالی بانک‌ها استخراج شده و بر گرفته از طبقه بندی ISIC می باشد، هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی 9 ماهه ابتدای سال 1400 است بر این اساس سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمامی بخش‌های اقتصادی طی 9 ماهه ابتدای سال جاري مبلغ13 هزار و 424 هزار میلیارد ریال (13.424.7 هزار میلیارد ریال) معادل 66.5 درصد کل تسهیلات پرداختی است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 9 ماهه ابتدای سال جاري معادل 4 هزار و 834 هزار میلیارد ریال(4.834.8 هزار میلیارد ریال) بوده است که حاکی از تخصیص 36 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمامی بخش‌های اقتصادی مبلغ 13 هزار و 424 هزار میلیارد ریال( 13.424.7 هزار میلیارد ریال) است.

ملاحظه مي‌شود از 6 هزار و 108 هزار میلیارد ریال(6.108.2 هزارميليارد ريال) تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل 79.2 درصد آن 4 هزار و 834 هزار میلیارد ریال(مبلغ 4.834.8 هزار ميليارد ريال) در تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده است که بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تأمين منابع براي اين بخش توسط بانک‌ها در سال جاري است.

1

شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسير جاري، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي کل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروري است به افزايش توان مالي بانک‌ها از طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت سرمايه بانک‌ها، کاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانک‌ها، افزايش بهره‌وري بانک‌ها در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانک‌ها و ترغيب بنگاه‌هاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يک ابزار مهم درتامين مالي طرح‌های اقتصادي (ايجادي)توجه ويژه‌اي کرد.تعداد بازديدها:   1,640