گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در دی ماه سال 1400 منتشر شد

گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در دی ماه سال 1400 منتشر شد
تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران در دی ماه سال 1400، به 9.8 هزار واحد مسکونی رسيد که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب معادل 0.5 و 179.3 درصد افزايش نشان می دهد.  

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در ماه مورد گزارش، متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربنای واحد مسکونی معامله شده از طريق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 329.4 ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل 1.1 درصد افزايش نشان می دهد. 

همچنين اين رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 20.3 درصد افزايش داشته که در مقايسه با رشد نقطه به نقطه دی ماه سال 1399 (معادل 98.3 درصد) به مراتب کمتر بوده و مبين کند شدن آهنگ رشد قيمت مسکن در سال جاری است.

گفتنی است، «گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در دی ماه سال 1400» برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است که توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر می‌شود.


تعداد بازديدها:   3,396