اعلام نتیجه هفتمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی و برگزاري حراج هشتم در سال 1403

نتیجه هفتمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال 1403 (مورخ 22 خرداد ماه 1403) اعلام شد، همچنین تاریخ برگزاری حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ 29 خرداد ‌ماه سال جاری خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، جزئیات این گزارش به شرح زیر است:
 
.
 

بانک مرکزي پیشنهادات دريافت‌شده از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصميم‌گيري به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و این وزارتخانه نسبت به تعيين سفارش‌هاي برنده اقدام مي‌کند. کارگزاري این بانک ضمن تامين‌زيرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدي نسبت به حجم و قيمت اوراق مالی اسلامی دولتي فروش‌رفته ندارد و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامين مالي دولت خريداري نخواهد کرد.


تعداد بازديدها:   1,511