رشد اقتصادی چگونه از نیم درصد دهه ۹۰ به مثبت ۵ درصد به قیمت بازار در سال ۱۴۰۲ رسید؟

دکتر شیریجیان گفت: متوسط رشد اقتصادی در سال های 1391 تا 1399، معادل 0.5 درصد بوده است، این در حالی است که متوسط رشد اقتصادی در سال های 1400 تا 1402 معادل 4.5 درصد بوده است. همچنین متوسط رشد سرمایه گذاری در بازه زمانی سال های 1400 تا 1402 معادل 6.4 درصد بوده است؛ این در حالی است که متوسط رشد سرمایه گذاری در سال های 1391 تا 1399 منفی 7.1 درصد بوده است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر محمد شیریجیان، معاون سیاست گذاری پولی این بانک درخصوص رشد اقتصادی گفت: رشد اقتصادی سال 1402 در تداوم رشد اقتصادی مثبت سال های 1400 و 1401 رخ داد و می تواند بر این مهم دلالت داشته باشد که وضعیت اقتصاد کلان کشور از وضعیت رکودی خارج شده است. علاوه بر این رشد اقتصادی توأمان با رشد سرمایه گذاری بوده است و می تواند نویدبخش تداوم رشد اقتصادی در سال های آتی باشد. نکته دیگر اینکه رشد اقتصادی مذکور در تمام بخش های اقتصادی محقق شده است. بدین معناکه در تمام چهار گروه اقتصادی رشد اقتصادی مثبت و با کیفیت داشتیم. 

وی درخصوص رشد اقتصادی به تفکیک گروه های اقتصادی تصریح کرد: رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار که تصویر جامع تری از رشد فعالیت های مختلف و شرایط اقتصادی ارائه می کند،‌ معادل 5 درصد بوده است. این عدد نسبت به سال 1401، معادل 1.2 درصد افزایش پیدا کرده است. تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه معادل 4.5 درصد بوده است که نسبت به سال 1401 معادل 0.5 درصد افزایش داشته است. 

معاون سیاست گذاری پولی بانک مرکزی ادامه داد: رشد اقتصادی گروه نفت، 14.7 درصد که نسبت به سال قبلش 4.7 درصد افزایش داشته است. همچنین رشد اقتصادی در گروه صنایع و معادن 4.5 درصد و مشخصاً زیربخش صنعت 4.4 درصد، گروه خدمات 3.8 درصد و در گروه کشاورزی، 0.2 درصد بوده است. البته امیدواریم در گروه کشاورزی امسال باتوجه به شرایط اقلیمی وضعیت مناسب تر باشد.
دکتر شیریجیان درباره رشد اقتصادی از منظر هزینه یادآور شد: خوشبختانه رشد سرمایه گذاری در سال 1402، معادل 7.2 درصد بوده است که این عدد نسبت به سال قبل از آن، 0.5 واحد درصد بهبود یافته است. علاوه براین سرمایه گذاری در ماشین آلات معادل 7.9 درصد بوده است. 

وی خاطرنشان کرد: همچنین در ساختمان عدد بسیار مناسب و معادل 7.1 درصد بوده است. این در حالی است که سرمایه گذاری در بخش ساختمان در سال 1401 معادل 1.2 درصد بوده است. 

دکتر شیریجیان تصریح کرد: از این رو در بخش ساختمان به تفکیک سرمایه گذاری به قیمت جاری بخش دولتی 52.7 درصد و بخش خصوصی ۴۶.۲ درصد بوده است که براساس قیمت واقعی 7.1 درصد بوده است که این امر نشان دهنده آن است که سرمایه گذاری در زیرساخت ها به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. 

معاون سیاست گذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به رشد صادرات کالا و خدمات طی سال 1402 عنوان کرد:  صادرات کالا و خدمات معادل 17.1 درصد در سال 1402 بوده است؛ این در حالی است که در سال 1401 معادل 8.2 درصد بوده است این بدین معناست که حدود 9 درصد این میزان افزایش داشته است. همچنین واردات کالا و خدمات 3 درصد بوده است و مصرف بخش خصوصی نیز  4.1 درصد افزایش یافته است و مصرف بخش دولتی منفی 1.7 درصد است. این مهم حاکی از آن است که دولت هزینه های خود را مدیریت کرده است. 

دکتر شیریجیان در پایان یادآور شد: متوسط رشد اقتصادی در سال های 1391 تا 1399، معادل 0.5 درصد بوده است، این در حالی است که متوسط رشد اقتصادی در سال های 1400 تا 1402 معادل 4.5 درصد بوده است. همچنین متوسط رشد سرمایه گذاری در بازه زمانی سال های 1400 تا 1402 معادل 6.4 درصد بوده است؛ این در حالی است که متوسط رشد سرمایه گذاری در سال های 1391 تا 1399 منفی 7.1 درصد بوده است. خوشبختانه طی دو – سه سال اخیر باتوجه به سرمایه گذاری هایی که انجام شده است می توانیم نسبت به تداوم رشد اقتصادی در سال های آتی امیدوار باشیم.


تعداد بازديدها:   1,660