پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قطع نیست

روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد :به دلیل تعداد انبوه مراجعه کنندگان به پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی به نشانی www.cbi.ir امکان دسترسی به سایت این بانک با کندی مواجه گردیده است .

بدیهی است پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی قطع نمی باشد و کماکان آماده اطلاع رسانی به هموطنان گرامی است .

 

تعداد بازديدها:   10,558