خلاصه تحولات اقتصادی کشور در سال 1388 منتشر شد

  به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامي ايران ،خلاصه تحولات اقتصادی کشور در سال1388 مشتمل بر :تحولات اقتصادی جهان ، اقتصادهای پیشرفته ،اقتصادهای درحال توسعه و نوظهور  ،تحولات بخش واقعي اقتصاد و...توسط اداره بررسي ها و سياست های اقتصادی  بانک مرکزی  منتشر گرديد که از طريق  پايگاه اطلاع رساني اين بانک به نشاني http://www.cbi.ir/page/7471.aspx برای  استفاده علاقه مندان ،  قابل دسترس مي باشد.

 تعداد بازديدها:   6,573