جهت تسریع در ارائه خدمات به دانشجویان غیر بورسیه:

دومین بانک عامل ارائه دهنده ارز دانشجویی بزودی معرفی می شود

   بانک مرکزی با توجه به حجم بالای تقاضای ارز از سوی دانشجویان غیر بورسیه (مقطع فوق لیسانس و بالاتر ) از هفته آینده بانک دیگری نیز به عنوان بانک عامل جهت ارائه خدمات به دانشجویان غیر بورسیه معرفی خواهد نمود.
   به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، به منظور ارتقاء سرعت و کیفیت خدمات بانکی به دانشجویان غیر بورسیه از هفته آینده علاوه بر بانک تجارت ، بانک دیگری به عنوان بانک عامل جدید جهت تامین ارز دانشجویان فوق الذکر معرفی می شود.
شایان ذکر است مرکز مبادلات ارزی در اول آذر ماه ، تعداد 189 فقره سفارش را جهت تخصیص ارز به ثبت رساند که با محاسبه عملکرد روزهای پیشین، تعداد ثبت سفارش های پذیرفته شده در این مرکز به رقم 8241 فقره رسید .

  لازم به ذکر است، تامین ارز دانشجویان بورسیه کماکان به نرخ مرجع و از طریق بانک تجارت انجام می شود.

تعداد بازديدها:   4,707