مدیراداره نظام های پرداخت بانک مرکزی خبر داد؛

آمادگی شبکه بانکی برای اجرای قانون جدید چک از ابتدای سال 1400

مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی، در گفت وگو با «شبکه خبر»، از آمادگی شبکه بانکی برای اجرای قانون جدید چک از ابتدای سال 1400 خبر داد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، اهم صحبت های داود محمدبیگی، مدیر اداره نظام‌های پرداخت این بانک به شرح زیر است:
  • بانک مرکزی محتوای آموزشی لازم مرتبط با قانون جدید چک را برای ارائه به کارکنان شعب بانکها، اتاق اصناف واتاق بازرگانی را تهیه و تولید کرد و آموزش‌های غیرحضوری لازم نیز در این زمینه به آنها ارائه شده است.
  • به بیش از دو هزار کارمند شعب بانکها آموزش های لازم در این زمینه ارائه شده است.
  • در طول دو ماه گذشته بیش از هشت هزار نفر بر ساعت آموزش در زمینه قانون جدید چک ارائه شده است.
  • تمام بانکها این آمادگی را دارند که در سال 1400 خدمات مرتبط با قانون جدید چک را به مردم ارائه دهند.
 


تعداد بازديدها:   2,799