تکمیل سرمایه بانکها و موسسات اعتباری فقط از طریق پذیره نویسی صورت می‌گیرد

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور آگاهی هموطنان عزیز اعلام کرد: مطابق قوانين و مقررات، اعضای هيأت مؤسس بانک‌ها و مؤسسات اعتباري حق دريافت هيچ‌گونه وجهي تحت عناوين مختلف از عموم مردم را نداشته و صرفاً مي‌توانند از طريق انجام پذيره‌نويسي عمومي پس از اخذ مجوزهاي لازم از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و ساير مراجع ذي‌صلاح و همچنين طي تشريفات قانوني ذي‌ربط نسبت به تکميل سرمايه لازم اقدام نمايند.
    لذا به افرادی که علي‌رغم ابلاغ سياست‌ها و ضوابط بانک مرکزي ، همچنان بدون توجه به ضوابط ابلاغي، مرتکب تخلفات عديده‌اي از جمله: دريافت وجوه غيرقانوني از مردم، استفاده از نام و سربرگ بانک پيش از اخذ مجوز از بانک مرکزي و ... شد‌ه اند، هشدار داده می شود در صورت ادامه این فعالیتها ، ضمن ارجاع پرونده به مراجع قضايي، تقاضاي ایشان نیز از فهرست متقاضيان تأسيس بانک حذف مي‌گردد .
 تعداد بازديدها:   9,733