بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ کرد؛

انسداد حساب‌هاي بانکي خارج از رديف حساب‌هاي دولتي

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای به شبکه بانکی؛ انسداد حساب‌هاي بانکي خارج از رديف حساب‌هاي دولتي و بدون اخذ مجوز از خزانه‌داري کل کشور ، براي وزارت‌خانه‌ها، بنگاه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و سازمان‌هاي دولتي را ابلاغ کرد.
  به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ این بانک بر اساس«دستورالعمل نگاهداري انواع حساب براي دستگاه‌هاي اجرايي، مؤسسات و شرکت‌هاي دولتي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي»بند (د) ماده 10 قانون برنامه پنج‌ساله چهارم مبني بر  اين که «بنگاه‌ها، مؤسسات و سازمان‌هاي دولتي و ديگر نهادهاي عمومي غيردولتي و شهرداري‌ها براي دريافت خدمات بانکي، رأساً مجاز به انتخاب بانک عامل مي‌باشند» را ملغي‌‌الاثر اعلام نمود.
گفتنی است نحوه تعيين بانک عامل بنگاه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و سازمان‌هاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي براي دريافت خدمات بانکي در چارچوب دستورالعملي است که به پيشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد.تعداد بازديدها:   6,563