از سوی بانک مرکزی اعلام شد؛

نحوه انتخاب وعزل هیات مدیره بانک های غیر دولتی و موسسات اعتباری

  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مصوبه يک هزار و پنجاه و هشتمين جلسه مورخ 22/12/1391 شورای پول و اعتبار اصلاحیه اساسنامه بانک های غیر دولتی و موسسه اعتباری توسعه را تا تاريخ 31/04/1392 ابلاغ کرد.
  در این بخشنامه مقرر شد اساسنامه کليه بانکهاي غيردولتي کشور تا تاريخ 31/04/1392 به شرح زير مورد اصلاح قرار گيرد: «بانک به وسيله هيات مديره‌اي مرکب از هفت يا پنج نفر عضو اصلي حقيقي اداره مي‌شود که به وسيله مجمع عمومي عادي از بين صاحبان سهام انتخاب مي‌شوند و عزل و انتخاب مجدد آنها صرفاً با مجوز بانک مرکزي انجام ‌پذير مي‌باشد.»تعداد بازديدها:   7,921