ازسوی بانک مرکزی اعلام شد:

تامین 28 میلیارد دلار تسهیلات مورد نیاز طرحهای عمرانی و زیربنایی کشور

  از سوی بانک مرکزی در سال 1391 تسهیلات مورد نیاز 57 طرح عمرانی و زیربنایی به مبلغ 28 میلیارد دلار فراهم شد.
  به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ طبق بند الف ماده 82 قانون برنامه پنجم توسعه و مواد 2 ، 1 ، 24 و 26 قانون بودجه سال 91، استفاده از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) جهت تأمين مالي سرمايه‌گذاري طرحهاي عمراني و زير‌بنايي کشور تا سقف 30 ميليارد دلار براي سال 91 و همچنين استفاده از باقيمانده سهميه‌هاي مندرج در قوانين بودجه سالهاي گذشته مجاز اعلام شده است و بانک مرکزي و وزارت  امور اقتصادي و دارائي مکلف به فراهم نمودن خطوط اعتباري از منابع خارجي براي تأمين مالي طرحهاي واجد شرايط مي‌باشند.
  این گزارش می افزاید: به استناد مفاد بندهاي مندرج در قوانين برنامه پنجم توسعه و قوانين بودجه ساليانه، بانک مرکزی در سال‌هاي اخير علي‌رغم محدوديت‌هاي اعمال شده بر کشور، نسبت به فراهم نمودن خطوط اعتباري از منابع خارجي براي تأمين مالي طرح هاي عمراني اقدام نموده است و در اين راستا ، تسهيلات مورد نياز 57 طرح عمراني و زيربنايي (دولتي و خصوصي) مربوط به وزارتخانه‌هاي‌ راه و شهرسازي، نفت، نيرو، صنعت و معدن و تجارت، جمعاً به مبلغ 28 ميليارد دلار فراهم و فرايند تأمين مالي بسياري از آنها عملياتي و در حال انجام مي‌باشد.
  شايان ذکر است فرايند تامين مالي 29 طرح جمعاً به مبلغ 4/16 ميليارد دلار در سال 1391شروع شده است. همچنين در سال مذکور، 8 طرح جمعاً به مبلغ 5/1 ميليارد دلار اجرايي و به مرحله گشايش اعتباررسيده‌اند و اميد است با تسريع در مراحل تأمين‌مالي، کليه طرح‌ها به مرحله اجرا برسند.



تعداد بازديدها:   4,578