در مرکز مبادلات ارزی رخ داد:

پذیرش بیش از 7 هزار فقره ثبت سفارش از آغاز سال جاری

عرضه ارز بیشتر در مرکز مبادلات ارزی که از اسفندماه گذشته آغاز شده است، کماکان ادامه دارد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ، از ابتدای سال جاری تا روز پنجشنبه مورخ 12/2/1392 تعداد 7192 فقره ثبت سفارش در مرکز مبادلات ارزی پذیرفته شده  که میانگین هر هفته حدودا" 4/1 برابر میانگین هفته‌های سال‌گذشته است.
این گزارش می افزاید: در مجموع از بدو فعالیت مرکز تا تاریخ یادشده، تعداد ثبت سفارش‌های پذیرفته شده33هزار و 426 فقره می باشد .تعداد بازديدها:   4,263