بانک مرکزی؛ صرافی‌های مجاز را ملزم ساخت ،

درج عملیات خرید و فروش ارز در سنا و صدور فاکتور ممهور

کلیه صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی موظفند هنگام خرید و فروش ارز (300 دلار به بالا) اطلاعات خرید و فروش را در سیستم سنا وارد نموده و به مشتریان فاکتور ممهور به مهر صرافی بدهند.
بدیهی است به صرافی‌هایی که اطلاعات فوق را در سیستم یادشده درج ننمایند، در مرحله اول به آنها تذکر جدی داده خواهد شد و در مرحله دوم نیز صرافی‌، تعطیل و مجوز آن به افراد متقاضی جدید واگذار می‌شود.
این اعلام به منزله اطلاعیه کتبی به کلیه صرافی‌های مجاز می باشد و کانون صرافی‌ها و بازرسان بانک مرکزی ضمن کنترل این مهم، با صرافی‌های خاطی برخورد جدی خواهند نمود.تعداد بازديدها:   7,523