« پرویزیان» به ریاست موسسه عالی بانکداری ایران منصوب ‌شد

  مراسم‌ تودیع دکتر الله‌داد و معارفه دکتر پرویزیان به عنوان ریاست موسسه عالی‌ بانکداری ایران با حضور‌ رئیس کل و اعضای هیئت ‌عامل بانک مرکزی، هیئت امنای موسسه، مدیران عامل‌بانک ها و جمعی از اساتید و دانشجویان موسسه امروز 6 خرداد برگزار شد.
 به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این مراسم دکتر بهمنی ضمن قدردانی از زحمات و تلاش های  دکتر الله‌داد ، ارتقاء موسسه به دانشکده را از ارزنده‌ترین فعالیت ها در دوران ریاست ایشان دانست و اظهار امیدواری کرد وی همچون گذشته به همکاری خود با موسسه ادامه دهد و شبکه آموزشی بانک همچنان از تجربیاتش بهره‌مند گردد
مینو کیانی‌راد ، معاون ارزی بانک مرکزی نیز ضمن ‌تشکر و قدردانی از تلاش‌های دکتر الله‌داد در ارتقای موسسه به «دانشکده» عنوان کرد: موفقیت سازمان ها در گرو توسعه و تحقیق و آموزش مداوم می‌باشد ‌و‌ دانشکده عالی‌بانکداری ایران به عنوان مغز متفکر می تواند نقش موثری در‌ ارتقای نظام بانکی ایفا کند.
در ادامه مراسم، دکتر الله‌داد نیز از تمامی همکاران و مسئولین و رئیس کل بانک مرکزی برای حمایت و همکاری ارزنده شان در دوره ریاستش تشکر و برای دکتر پرویزیان نیز آرزوی موفقیت کرد.
دکتر پرویزیان؛ عضو شورای پول و اعتبار و رئیس موسسه عالی بانکداری ایران نیز از حسن اعتماد رئیس کل ‌و اعضای هیئت عامل تشکر کرد و تاسیس «موسسه خانه بانکداران ایران» با هدف مستندسازی و انتقال تجارب مدیران بانکی به نظام بانکی را از اهم برنامه های خود در آینده عنوان کرد.
شایان ذکر است  دکتر الله‌داد از دي ماه 1386 تا خرداد 1392ریاست موسسه علوم بانکی را برعهده داشت.تعداد بازديدها:   5,336