رکورد ثبت سفارش در مرکز مبادلات ارزی شکست

مرکز مبادلات ارزی در سال جاری مبلغی بالغ بر 603 میلیون و 707 هزار و 929 دلار برای دارو ، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ارز تخصیص داده است که در این بین، سهم دارو 310 میلیون و 718 هزار و 806 دلار بوده است.
  به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مرکز مبادلات ارزی کشور با ثبت رکورد جدید 3195 فقره ثبت سفارش در هفته گذشته پر کارترین هفته کاری خود را از بدو فعالیت تا کنون تجربه کرده است. همچنین روز چهار شنبه هشتم خرداد با ثبت سفارش هزار و 552 فقره بیشترین ثبت سفارش را طی یک روز از بدو فعالیت به خود اختصاص داد.
  بر اساس این گزارش تعداد ثبت سفارش از اول سال جاری تا روز پنجشنبه مورخ 9/3/92 به رقم 16 هزار و 777 فقره ثبت سفارش رسید.
این گزارش می افزاید: در سال جاری برای گروه های نه گانه کالایی و خدماتی مبلغی بالغ بر 5 میلیارد و 847 میلیون و 66 هزارو 178 دلار ارز تخصیص داده شده است.تعداد بازديدها:   4,242