براساس بخشنامه بانک مرکزی ؛

حداکثر ميزان جوايز اعطايي به سپرده‌هاي قرض‌الحسنه به پانصد ميليون ريال افزايش يافت

 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای « دستورالعمل اعطاي جوايز به سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز (ريالي – ارزي)» را به بانکهای دولتی ، غیردولتی ، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه اعلام کرد .
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ؛ براساس این بخشنامه که به تصویب مراجع ذیربط رسیده است ، مقررگردید: «حداکثر ميزان هر يک از جوايز اعطايي به سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس انداز اعم از نقدي ويا غير نقدي به يک فرد در هر دوره، از دويست و پنجاه ميليون ريال به پانصد ميليون ريال افزايش يابد».
شایان ذکر است ، متن کامل بخشنامه فوق الذکر در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی به نشانی www.cbi.ir بخش نظارت بانکی ، مقررات ناظر بر فعالیت ، قابل دسترسی است .
 تعداد بازديدها:   4,409