اخذ مالیات از حساب‌های بانکی صحت ندارد

   عطف به خبر منتشره در برخی از رسانه های گروهی به نقل ار روزنامه اقتصادی  «لزاکو» مبنی بر اخذ مالیات از حسابهای ایرانیان بعد از برگزاری انتخابات ، روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد ، خبر منتشره صحت ندارد و از اساس کذب است .
   بدیهی است پیگیری موضوع علیه انتشار دهندگان خبر کذب فوق از طریق مراجع ذیربط قانونی برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محفوظ خواهد بود .

 تعداد بازديدها:   4,515