براساس بخشنامه بانک مرکزی ؛

مغایرت قانونی اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها رفع شد

       بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای « اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها» را به بانکهای دولتی ، غیردولتی ، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه اعلام کرد .
     به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ؛ براساس این بخشنامه که به تصویب مراجع ذیربط رسیده است ، مقرر گردید:«با عنایت به رای قطعی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی ، مغایرتهای قانونی اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها رفع گردید و اساسنامه اصلاح شده به شبکه بانکی ابلاغ شد ».تعداد بازديدها:   3,913