دبیرکل بانک مرکزی:

«شاپرک» از موفق‌ترين طرح‌هاي فناوري اطلاعات در کشور است

«شاپرک» از موفق‌ترين طرح‌هاي فناوري اطلاعات در کشور است

مركز «شتاب» در سال 1391 فراگيري و شمول خود را در تمامي شبكة بانكي كشور حفظ نموده و در همين راستا بانك‌هاي قرض‌الحسنه رسالت و خاورميانه به شبكة شتاب پيوستند. بر اين مبنا تعداد اعضاي مركز شتاب در پايان سال 1391 به سي و يک عضو رسيد.
محمود احمدی دبیرکل بانک مرکزی با اعلام مطلب فوق افزود:روند افزايشي رشد تعداد تراكنش‌ها كه از سال 1388 آغاز شده بود، در سالهاي بعدي با شيب تندي افزايش يافت. در يازده ماهه اول سال 1391 مركز «شتاب» بيش از 3574 ميليون تراكنش را پردازش كرد و ضمن عبور از مرز سه ميليارد تراكنش در سال، ميانگين روزانة مبادلات آن به بيش از ده ميليون تراكنش رسيد، ضمن آنکه بانک مرکزی از طریق سامانه شتاب موفق به مدیریت 34 میلیون تراکنش در روز پرداخت یارانه و 5/38 میلیون تراکنش در روز پرداخت یارانه اسفند ماه 1391 شد.
وی با بیان‌اینکه،نكته قابل توجه افزايش شديد سهم نسبي تراكنش‌هاي الكترونيكي پايانه‌هاي فروش در سال‌هاي 1390‌و‌1391‌ است،افزود: در سال 1391 بيش از 50 درصد از تراكنش‌هاي مركز «شتاب» به پايانه‌هاي فروش اختصاص داشت،این روند در خصوص خالص اسناد مبادله شده نيز به چشم مي‌خورد. پس از نرخ رشد 128 درصدي در سال 88 و 132 درصدي در سال 1389، ميزان رشد خالص اسناد مبادله شدة مركز «شتاب» در يازده ماهه 1391 نسبت به دوازده ماهه 1390 به بيش از 271 درصد رسيد.
وی با اشاره به اینکه سامانه پايا(پایاپای الکترونیک) كه در دي ماه 1388 به صورت آزمايشي آغاز به كار نمود، در سال 1389 به صورت كامل عملياتي گرديد و در همين سال و به منظور پوشش پرداخت‌هاي انبوه تجاري، استاندارد پرداخت‌هاي گروهي آن تدوين و به شبكة بانكي ابلاغ شد،تصریح کرد: در سال 1390 هدايت کليه پرداختهاي خرد شبکه بانکي از طريق سامانه مزبور در دستور کار قرار گرفت که نهايتاً با ارائه بخشنامه شماره 251146/90 مورخ 19/10/1390 کليه انتقالات کمتر از يکصد و پنجاه ميليون ريال در پايا مورد پردازش قرار گرفتند.
وی افزود: از آذر ماه سال 1391 و با محول شدن وظيفه تسويه پذيرندگان به اين سامانه از طريق «شاپرک»، افزايش شديدي در تعداد و ارزش تراکنش‌ها روي داد و اين سامانه در هسته واريز مستقيم خود به حداکثر ظرفيت اسمي (سه ميليون تراکنش در روز) رسيد.
وی در‌خصوص تسويه اوراق بهادار الكترونيكي (تابا)خاطرنشان کرد: معرفي اوراق بهادار الكترونيكي با استفاده از سامانة تسويه اوراق بهادار الكترونيكي (تابا) در سال 1389 امكان‌پذير گرديده و براي اولين بار اوراق مشاركت الكترونيكي در اين سامانه منتشر و مورد مبادله و تسويه بين بانك‌ها قرار گرفت. همچنين به منظور توسعة خدمات «تابا» براي عموم مشتريان و تمام الكترونيكي شدن انتشار و مبادلة اوراق بهادار بانكي، زيرسامانة خزانه مركزي اوراق در سال‌1390 طراحي شد كه با نهايي شدن آن تا پايان سال 1391 پيش‌بيني مي‌شود امکان انتشار و انجام مبادلات تمامي اوراق مشارکت صادر شده در نظام بانکي کشور به صورت الكترونيكي ميسر شده و صدور اوراق مشارکت کاغذي بي نام منسوخ گردد.
وی‌ ويژگي مهم زيرسامانه خزانه مرکزي اوراق را انسجام با ساير سامانه‌هاي پرداخت خواند ‌و‌گفت: تمامي فرايند خريد، بازخريد، پرداخت سود و پرداخت اصل وجه اوراق در سررسيد از طريق سامانه‌هاي ساتنا و پايا صورت گرفته و همچنين براي هر يک از دارندگان اوراق، شناسه منحصر به فردي اختصاص مي‌يابد.
وی با اشاره به اینکه با توجه به لزوم انتظام بازار، صدور موافقت اصولي و مجوز براي ارايه دهندگان خدمات پرداخت در سال 1389 متوقف شد و به جاي آن ايجاد شبكة الكترونيكي پرداخت كارتي «شاپرك» در دستور كار قرار گرفت،تصریح نمود: اين شبكه به منظور ساماندهی پايانه‌هاي فروش، نظارت دقيق و همه جانبه بر عمليات بانکي و حصول اطمينان از رعايت استانداردها و ضوابط، تطبيق عمليات پايانه‌هاي فروشگاهي با ضوابط مبارزه با پولشويي، بهره‌‌برداري بهينه سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده، افزايش سطح پوشش پايانه‌هاي فروش، پرهيز از رقابت‌هاي ناسالم و تقويت مشارکت واقعي بخش خصوصي در شبکه پرداخت کشور؛ پس از انجام بررسي‌هاي تطبيقي، امکان‌سنجي فني و اجرايي، در نظر گرفتن ملاحظات بومي و سياست‌هاي پولي، با الگو برداري از عملکرد بهترين شبکه¬های پرداخت در سطح بين‌الملل در چارچوب مصوبه مورخ 25/12/89 شوراي پول و اعتبار طراحی، تدوین و مطابق با برنامه‌ريزي‌هاي به عمل آمده تا پايان سال 1390 راه‌اندازي گرديد و از ارديبهشت ماه سال 1391 به صورت عملياتي آغاز به کار نموده و رسالتی حياتي و مهم را در توسعة پرداخت الكترونيكي کشور به عهده گرفت.
احمدی مدت زمان فرآيند انتقال ارايه‌دهندگان خدمات پرداخت به «شاپرک» را از ارديبهشت ماه تا اواسط آذرماه سال 1391 بیان‌ کرد و افزود: در تاريخ پنج دي ماه 1391، «شاپرک» به عنوان تنها شبکه پرداخت کارتي کشور تثبيت و فاز اول طرح که انتقال ارايه دهندگان خدمات پرداخت از سوئيچ بانک‌ها به سوئيچ «شاپرک» را در بر مي‌گرفت به صورت کامل و مطابق با برنامه زمانبندي به انجام رسيد.
وی در پایان خاطرنشان‌کرد: اجراي طرح «شاپرک» در زماني اندک با توجه به ابعاد عظيم آن يکي از موفق‌ترين و بزرگترين طرح‌هاي فناوري اطلاعات در کشور به شمار مي‌رود؛ به گونه‌اي که ظرف هفت ماه‌، بيش از دو ميليون و پانصد هزار پايانه فروش و پذيرنده در دوازده ارايه دهنده خدمات پرداخت با حداقل مسايل و مشکلات به شبکه جديد ملحق شده و خدمات خود را بدون وقفه ارايه دادند.
روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصاحبه های متعددی با جناب آقای احمدی دبیر کل این بانک پیرامون دستاوردهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی انجام داده است که به تدریج به استحضار مردم شریف ایران خواهد رسید.
 تعداد بازديدها:   5,180