عملکرد مرکز مبادلات ارزی کشور در سال جاری؛

تعداد ثبت سفارش به 21 هزار و 464 فقره رسید

مرکز مبادلات ارزی کشور از روز شنبه بیست و پنجم خردادماه تا روز پنج شنبه سی ام خردادماه تعداد 1219 فقره ثبت سفارش را جهت تخصیص ارز به ثبت رساند.
 به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با محاسبه عملکرد هفته‌های پیشین، تعداد ثبت سفارش‌های پذیرفته شده از ابتدای سال جاری تا پایان روز کاری سی ام خردادماه در این مرکز به رقم 21 هزار و 464 فقره رسید.تعداد بازديدها:   3,493