تامین خطوط اعتباري طرح های عمرانی از منابع خارجي

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ براي تأمين مالي 57 طرح عمراني 28ميليارد دلار از منابع خارجي تسهیلات پرداخت نموده است.
 به ‌گزارش ‌روابط‌ عمومی ‌بانک‌ مرکزی‌؛این ‌‌‌بانک ‌در سال‌هاي ‌اخير با وجود محدوديت‌هاي اعمال شده بر کشور به استناد مفاد بندهاي مندرج در قوانين برنامه پنجم توسعه و قوانين بودجه سنواتي، نسبت به فراهم نمودن خطوط اعتباري از منابع خارجي براي تأمين مالي طرح هاي عمراني اقدام و در اين راستا زمینه ارائه تسهيلات مورد نياز 57 طرح عمراني و زيربنايي (دولتي و خصوصي) مربوط به وزارتخانه‌هاي ‌راه و شهرسازي، نفت، نيرو، صنعت و معدن و تجارت، جمعاً به مبلغ 28 ميليارد دلار فراهم شده است. از ميان طرح‌هاي ياد شده که تأمین مالی تعدادی از آنها در2 سال اخیر عملیاتی گرديده،12 طرح جمعاً به مبلغ 89/5 ميليارد دلار در 3 ماهه اول سال 1392 به مرحله تصويب نهايي رسيده‌اند.تعداد بازديدها:   3,822