ضرورت اجرای قانون بودجه سال 92 از سوی بانک مرکزی و دستگاه‌های اجرایی

فروش مبالغ ارزی با ابلاغ بودجه سال 1392 به نرخ واحد تعیین شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،  براساس ضرورت اجرای بودجه سال 92 بانک مرکزی مکلف به فروش مبالغ ارزی به نرخ واحد برای کلیه مصارف و با رعایت قوانین حاکم  شد.
مطابق بودجه سال جاری، بانک مرکزی مکلف شد در طول دوره اجرای این قانون با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر این بانک، وظایف پایش مستمر منابع ارزی کشور، تعیین میزان و نحوه مداخله در بازار آزاد ارز و نظارت بر حسن اجرای آن، مدیریت نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و تعیین قیمت محاسباتی ارز جهت تسویه حساب وزارت نفت، بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور را اجرا نماید.
شایان ذکر است نرخ ارز به صورت روزانه از طریق سایت بانک مرکزی به نشانی www.cbi.ir  در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.تعداد بازديدها:   4,605