با هدف ايجاد وحدت رويه؛

دستورالعمل حسابداري اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي ابلاغ شد

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛«دستورالعمل حسابداري اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي» را  با هدف تبيين و ارائه تمامي رويدادهاي مالي مرتبط با اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي و همچنين ايجاد وحدت رويه در نحوه ثبت حسابداري رویدادهای مزبور را ابلاغ کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛‌ «دستورالعمل حسابداري اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي» مشتمل بر سه بخش عمليات حسابداري اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي عقود «مرابحه» ،«استصناع» و عمليات حسابداري تنزيل اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي مدت‌دار در قالب عقد خريد دين است.
در دستورالعمل مورد اشاره، تلاش شده است تمامي رويدادهاي مالي مرتبط با فرآيند اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي در بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي، بالاخص بانک گشايش‌کننده و بانک تنزيل‌کننده به نحو مطلوبي ملحوظ ‌نظر قرار گیرد و از رهگذر آن، وحدت رويه، ثبت دقيق رويدادهاي مالي مربوط به اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي و نهايتاً  ارتقاء شفافيت صورت‌هاي مالي شبکه بانکي کشور حاصل گردد.
با توجه به فراز پاياني دستورالعمل مورد اشاره مبني بر لازم‌الاجراء بودن مفاد آن در خصوص اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي که از تاريخ پانزدهم دی ماه سال یکهزار و سیصدو نود و یک به بعد گشايش شده‌اند، هر بانک یا مؤسسه اعتباري غيربانکي موظف است؛ در چارچوب مفاد بندهاي (39) و (40) استاندارد حسابداري شماره (6) با عنوان ”گزارش عملکرد مالي“، ثبت‌هاي حسابداري اصلاحي‌لازم را وفق مفاد دستورالعمل ابلاغي، در دفاتر خود اعمال نمايد.
گفتنی است این دستورالعمل پيرو ابلاغ «دستورالعمل اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي» و نيز بخشنامه ی با عنوان «ضوابط ناظر بر تعرفه‌هاي بانکي اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي» به بانک‌هاي دولتي، غيردولتي شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري توسعه به استثناي بانک‌هاي قرض‌الحسنه مهر ايران و رسالت ابلاغ شده است.تعداد بازديدها:   58,202