دهه 90، دهه شفافيت و امنيت

دبيركل بانك مركزي با تشريح ابعاد امنيت در سامانه هاي بانكداري، دهه 90 را دهه شفافيت و امنيت ناميد.
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سيد محمود احمدي، دبيركل بانك مركزي با حضور در ميزگردي با موضوع "كاشف، امنيت شبكه الكترونيكي" در حاشيه نخستین روز برگزاری بيست و چهارمين همايش بانكداري اسلامي ضمن تشريح روند پيشرفت زير ساخت هاي نظام بانكي در سالهاي گذشته گفت: "دهه هفتاد را در نظام بانكي مي توان دهه سامان گرفتن سامانه هاي داخل بانك، دهه هشتاد را دهه ارتباط و تسهيل روابط بين بانكي و دهه نود را دهه شفافيت و امنيت ناميد."
ايشان همچنين با اشاره به ورود شوراي پول و اعتباري در سالهاي اخير به بحت امنيت و راه اندازي سامانه هاي بانك مركزي از جمله شاپرك، سپاس، چكاوك و...  اشاره کرد و اين اقدامات را در جهت شفافيت و امنيت بيشتر دانست و افزود: "با ايجاد يك تمركز در اطلاعات، مي توان به طور علمي و عملي  مخاطرات احتمالي را شناسايي و با انجام اقدامات پيشگيرانه، از وقوع آنها جلوگيري كرد."
احمدي در ادامه افزود: "پيشخوان ديروز بانك ها، امروز به منازل و دفتر كار مردم منتقل شده و با گسترش تلفن‌همراه و اينترنت، ديگر محدوديت هاي زماني و مكاني نداريم و مشتريان بدون نياز به حضور در شعبه، سال گذشته حدود شش ميليارد تراكنش الکترونیک انجام دادند و پيش بيني مي شود امسال بيش از 10 ميليارد تراكنش را داشته باشند. بنابراین ، بانك مركزي بايد با مجموعه اي از اقدامات، امنيت اين تراكنش‌ها را تامين كند."
اين ميزگرد با حضور حكيمي، مدير كل فناوري اطلاعات، نوري، مشاور رئيس كل، واقفي و محمد بيگي رئيس اداره نظام هاي پرداخت بانك مركزي، در روز نخست بيست و چهارمين همايش بانكداري اسلامي تشكيل شد.تعداد بازديدها:   3,523