واردات کالا با 30 درصد پيش دريافت انجام می شود

پيش دريافت براي واردات كالاها به میزان 30 درصد ارزش آن تعیین شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،این بانک در اجرای مصوبه هیات وزیران ، از این پس ميزان پيش دريافت براي واردات كالاها و خدمات در روز گشايش اعتبار اسنادي‌ را حداكثر به ميزان 30‌درصد معادل ريالي تعيين نمود. واردکننده ملزم است طبق این بخشنامه باقیمانده وجه اعتباراسنادی را تا روز معامله اسناد تامین نماید.
ضمنا" در صورتی که واردکننده با هدف پیشگیری از نوسانات نرخ ارز داوطلبانه علاقه مند به تامین معادل ریالی بیش از 30٪ و یا حتی 100٪ مبلغ اعتبار باشد انجام آن بلا مانع است.

گفتنی است ، مراتب فوق طی بخشنامه شماره 1010/60 مورخ 28/6/92  از سوی اداره سیاستها و مقررات ارزی  بانک مرکزی به کلیه بانکهای کشور ابلاغ گردید .


 


 تعداد بازديدها:   6,773