نماگرهای اقتصادي شماره 70 منتشر شد

 نماگرهای اقتصادي شماره 70 (سه ماهه سوم سال 1391) منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ، نماگرهای اقتصادي شماره 70 از سوی اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی منتشر شد.
پیش از این، دکتراکبر کمیجانی معاون اقتصادی بانک مرکزی وعده داده بود از این پس، آمارهای اقتصادی بانک مرکزی به روز شده و در موعد مقرر خود منتشر خواهد شد.
نشریه فوق در بخش « نشریات و پژوهش‌ها » ، «نشریات ادواری» قابل دریافت است.
در این گزارش ضمن ارائه آمار و شاخص‌های کلان اقتصاد کشور به موارد مهمی همچون رشد اقتصادی ، میزان رشد نقدینگی، نرخ تورم و... اشاره شده است.تعداد بازديدها:   4,841