شرکت رییس کل بانک مرکزی در اجلاس پاییزه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول

رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راس هیاتی متشکل از معاونت های ارزی و اقتصادی بانک برای شرکت در اجلاس پاییزه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به امریکا سفر کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ، نشست مشترک صندوق بين المللي پول (IMF) و گروه بانک جهاني (World Bank Group) همه ساله در دو نوبت با حضور تمامي روساي کل بانک هاي مرکزي و وزراي اقتصادي و دارايي کشورهاي عضو برگزار مي‌شود.
   اجلاس بهاره در اواخر فروردين ماه و اجلاس پائيزه (سالانه) به طور معمول اواسط مهرماه در واشنگتن برگزار و هر سه سال يک بار نيز يکي از کشورهاي عضو به عنوان ميزبان اجلاس سالانه تعيين مي‌شود. در اجلاس پاییزه امسال نيز که طی روزهاي 19 تا 21 مهرماه برگزار مي شود، رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و هيات همراه به منظور شرکت در اجلاس ياد شده عازم واشنگتن شدند.
   از مهمترين نشستهاي اين اجلاس، مي توان به ميزگردهاي اقتصادي با حضور مقامات ارشد صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني، نشست وزرا و روساي کل گروه 24، نشست معاونين گروه 24، اجلاس کميته پولي و مالي بين‌المللي (IMFC) و کميته توسعه (DC) اشاره نمود.
   حضور مقامات بانکي و اقتصادي کشورها در اين اجلاس، فرصت مناسبي را فراهم مي‌آورد تا در راستای افزايش ارتباط و همکاري‌هاي بانکي و اقتصادي فيمابين ، ملاقات هايي ميان روساي کل و ساير اعضاي هيات هاي اعزامي از کشورهاي مختلف صورت گیرد.
    قرار است دکتر سیف، در حاشيه جلسات ياد شده ، ملاقات هايي با مسئولين ارشد بانک هاي مرکزي کشورهاي مختلف پيرامون موضوعات مورد علاقه و گسترش همکاري هاي بانکي، اقتصادي و منطقه‌اي داشته باشد.

 تعداد بازديدها:   3,914