الزام بانک ها به اجرای مقررات احتياطي ابلاغی بانک مرکزي

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ؛با ابلاغ بخشنامه ای  به بانک های دولتی ، غیردولتی ، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه لزوم اجرای مقررات احتیاطی ابلاغی بانک مرکزی را اعلام کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر این اساس مقررات احتياطي ابلاغ شده از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مشتمل بر؛ «دستورالعمل سرمايه‌گذاري مؤسسات اعتباري»، «نسبت مانده خالص دارايي‌هاي ثابت به حقوق صاحبان سهام ...» و «آيين‌نامه ايجاد يا تعطيل شعبه يا باجه مؤسسات اعتباري در داخل کشور» مصوب شوراي پول و اعتبار ،کمافي‌السابق براي شبکه بانکي کشور لازم‌الاجراء هستند.
گفتنی است بخشنامه‌هاي شماره 337251/91 مورخ 13/12/1391، 352667/91 مورخ 26/12/1391، 42914/92 مورخ 19/2/1392 و 115854/92 مورخ 22/4/1392 در راستاي ايفاي وظايف قانوني مبتني بر بندهاي «الف» و «ب» ماده (10) «قانون پولي و بانکي کشور» موضوع مسئوليت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در قبال تنظيم و اجراي سياست‌هاي پولي و اعتباري در چارچوب سياست‌هاي کلي اقتصادي کشور، تدوين و به شبکه بانکي کشور ابلاغ شده بود، بر این اساس از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه، به منظور انجام وظيفه صدرالاشاره به نحو کارا، اثربخش و هماهنگ با مقتضيات کنوني، بخشنامه‌هاي فوق‌الذکر کان‌لم‌يکن اعلام مي‌گردد.

 تعداد بازديدها:   6,157