با تدوين مقرره‌اي مشترک؛

تعامل بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار بیشتر می شود

«مقررات احتياطي تبديل مطالبات رهني مؤسسات اعتباري به اوراق بهادار» منسوخ شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوی اسلامی ایران، کميسيون اعتباري این بانک در راستاي تعامل هر چه بيشتر با سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور تدوين مقرره‌اي مشترک،  «مقررات احتياطي تبديل مطالبات رهني مؤسسات اعتباري به اوراق بهادار» را منسوخ اعلام کرد.
گفتنی است، نهاد واسط يکي از مهم‌ترين مؤلفه‌ها در اجراي فرآيند تبديل مطالبات به اوراق بهادار مي‌باشد. از اين‌رو پياده‌سازي چنين مقرره‌اي مستلزم همکاري تنگاتنگ اين بانک به عنوان نهاد ناظر بر بازار پول و سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بر بازار سرمايه است.تعداد بازديدها:   3,341