با بررسی‌های به عمل‌آمده و برخلاف ادعاهای اخیر،

همکاری بابک زنجانی با بانک‌مرکزی به هیچوجه صحت ندارد

روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد:عطف به مطالب منتشره در برخی از رسانه های گروهی به نقل ازآقای بابک زنجانی مبنی بر همکاری وی با بانک مرکزی در زمان ریاست کلی مرحوم دکتر نوربخش ، به اطلاع می رساند ، با توجه به  بررسی های بعمل آمده از مدارک موجود در بخش اداری ، کارگزینی و پرسنلی این بانک و پیگیری موضوع از طریق مقامات و مسئولین وقت بانک مرکزی ، هیچگونه مستنداتی در زمینه همکاری نامبرده با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد . بدین لحاظ، اظهارات مشارالیه مبنی بر همکاری با این بانک به هر طریقی صحت نداشته و هیچگونه مستنداتی در ارتباط با اظهارات ایشان در بانک مرکزی وجود ندارد.تعداد بازديدها:   5,051