تشکیل کمیته اجرایی نمودن سیاستهای اقتصاد مقاومتی در بانک مرکزی

روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد ، پیرو ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی و صدور دستور 11 ماده‌ای رئیس جمهور محترم جهت اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی که به موجب آن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئول تهیه تدابیر پولی، اعتباری و ارزی متناسب با سیاستهای اقتصاد مقاومتی تعیین گردیده است و متعاقب برگزاری جلسه ریاست کل و اعضای هیات عامل بانک مرکزی با مدیران عامل بانکها در مورخ 3/12/1392، جناب آقای دکتر سیف دستور تشکیل کمیته اجرایی نمودن سیاستهای اقتصاد مقاومتی را صادر نمودند.
این کمیته باحضور قائم مقام و معاونین ذیربط در بانک مرکزی و نمایندگانی از شورای هماهنگی بانکهای دولتی و کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی تشکیل می‌گردد تا با تبیین سیاستها و اتخاذ تدابیر لازم و بکارگیری آنها در مجموعه سیاستها و مقررات مرتبط با نظام بانکی، به نحو مطلوب سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی در راستای تحقق اهداف موردنظر در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی اجرایی و عملیاتی گردد. این کمیته با مسئولیت قائم مقام بانک بطور منظم تشکیل جلسه خواهد داد و مستمراً موظف به ارائه گزارش پیشرفت به رئیس کل بانک می‌باشد.تعداد بازديدها:   5,503