توسط بانک مرکزی،

کتاب «پيشگيري از پولشويي و تامين مالي تروريسم، راهنماي عملي براي ناظران بانکي»منتشر شد

 کتاب «پيشگيري از پولشويي و تامين مالي تروريسم، راهنماي عملي براي ناظران بانکي»منتشر شد

به منظور افزایش آگاهی عموم هموطنان به ويژه کارشناسان و کارکنان نظام بانکي در زمينه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم؛ ترجمه کتاب "پیشگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم، راهنماي عملي براي ناظران بانکي" از سوي اين بانک منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این کتاب که در سال 2009 ميلادي و توسط گروهي از کارشناسان بانک جهاني به رشته تحرير درآمده است، بر آن است تا افزون بر معرفي دو مقوله پولشويي و تامين مالي تروريسم و شيوه مبارزه با آن ها، به طرح مبسوط مباحث نظري در اين زمينه پرداخته و با ارائه نتايج حاصل از بررسي ميداني سيستم هاي نظارتي کشورهاي مختلف از جمله چين، سنگاپور، مالزي، بلژيک، ايتاليا، اسپانيا، هلند و کره جنوبي؛ نمونه هايي واقعي از آنچه که در عمل رخ داده است و نيز شيوه رفتاري آن کشورها در مواجهه با موقعيت هاي ياد شده، به خوانندگان کتاب و به ويژه،‌ ناظران بانکي سراسر دنيا ارائه کند. امري که قطعاً اين امکان را براي ناظران بانکي و ديگر اشخاص ذيربط فراهم مي آورد تا با استفاده از تجربيات ناظران ديگر کشورها، موقعيت هاي مشابه را با جامعيت بيشتري تجزيه و تحليل نموده و يا در مواجهه با مسائل بديع، با بينش کاملتري که برآمده از تجربيات مذکور است، به حل مشکلات بپردازند.
گفتنی است این کتاب راهنماي عملي براي حل مسائل عملي و استراتژيک نظارتي به شمار می رود و تمام جنبه هاي نظارتي، اعم از اهداف نظارت براي طراحي و انجام برنامه هاي نظارت حضوري و غير حضوري و همکاري با مقامات داخلي و بين المللي دست اندرکار مبارزه با پولشويي/تامين مالي تروريسم براي وضع و اعمال مجازاتها را  مورد نظر قرار داده است.تعداد بازديدها:   3,496