اقتصاد مقاومتی در طراحی و اجرای سیاستهای پولی و اعتباری تبلور می یابد

منویات مقام معظم رهبری درخصوص سیاستهای اقتصاد مقاومتی و تاکیدات رییس جمهور محترم در این خصوص در شورای پول و اعتبار مطرح و مقرر گردید تمهیدات لازم به منظور عملیاتی نمودن آن در طراحی و اجرای سیاستهای پولی و اعتباری مورد بررسی قرار گرفته و در جلسه آتی شورای پول و اعتبار ارائه گردد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ، یکهزار و یکصدو هفتادو سومین جلسه شورای پول و اعتبار در روز سه شنبه مورخ 13/12/92 برگزار گردید. در این جلسه که به ریاست دکتر ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی و رییس شورای پول و اعتبار تشکیل شد، اساسنامه نمونه بانکهای تجاری غیردولتی با اصلاحات مورد نظر اعضای شورا به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه نمونه پیشین گردید.
به موجب مصوبه شورای پول و اعتبار، در این زمینه به بانکهای مشمول فرصت داده شد ،حداکثر تا پایان تیرماه 1393 وضعیت خود را با اساسنامه جدید تطبیق دهند.
این گزارش می‌افزاید: در این جلسه، موضوع تشکیل شرکت مدیریت دارایی و بدهی بانکها مطرح شد. اعضای شورا پس از استماع نظرات کارشناسان در این رابطه مقرر نمودند به منظور اتخاذ تصمیم ، گزارش کاملتر و جامع تری که در برگیرنده ابعاد مختلف موضوع و شاخص‌های مورد نظر اعضای شورا باشد، تهیه شده و در جلسات آتی شورا مطرح شود.
در این رابطه همچنین مقرر گردید بانک مرکزی نسبت به تهیه گزارش جامعی در خصوص مطالبات غیرجاری بانکها اقدام نموده و نتایج آن را در جلسات آینده شورا مطرح نماید.
 
 تعداد بازديدها:   3,276