شاخص بهای تولیدکننده سال 1395 منتشر شد


شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهي به اسفند ماه 1395 نسبت به دوازده ماه منتهي به اسفند ماه 1394 به‌میزان 5.0 درصد افزایش یافته است.


به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه  100=1390 به شرح زیر است:
-  شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در اسفند ماه 1395 به عدد 235.4 رسيد که نسبت به ماه قبل 0.7 درصد افزايش داشته است.
-  شاخص مذکور در اسفند ماه 1395 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 9.1 درصد افزایش نشان می‌‌دهد.

 تعداد بازديدها:   7,629