تشكيل جلسه شورای پول و اعتبار با حضور اعضای جديد

تشكيل جلسه شورای پول و اعتبار با حضور اعضای جديد نخستين جلسه شورای پول و اعتبار در دولت دوازدهم، عصر امروز با حضور وزرای جدید کابینه در ساختمان بانک مرکزی تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این جلسه كه با حضور مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی و محمد شریعتمداری وزیر صنعت معدن و تجارت تشكيل شد، رييس کل بانک مرکزی از زحمات و تلاش هاي علي طيب نيا و محمد رضا نعمت زاده وزراي پيشين عضو شورا قدردانی و براي اعضاي جديد آرزوي توفيق و سربلندي كرد.
همچنين اعضاي جديد شورا، بر اساس قانون، سوگندنامه شوراي پول و اعتبار را قرائت كردند. 
تصویب اصلاحیه دستورالعمل افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی و نیز تصويب مدت زمان بازپرداخت تسهيلات مسكن نخبگان تا 1115 سال، بخشی از مصوبات جلسه امروز شورای پول و اعتبار بود.
همچنین در این جلسه، گزارشي از اقدام هاي انجام شده بانك مركزي در ماه هاي اخير، از جمله تعيين تكليف و حذف فعالان غيرمجاز در بازار پول و نيز تشريح بخشنامه اخير صادرشده درباره نرخ سود علي الحساب كه به منظور ايجاد تعادل در بازار انجام شده است و در نهايت زمينه لازم را براي عملياتي شدن نرخ هاي سود مصوب قبلي فراهم مي كند، به شورا ارائه شد.
اعضاي شوراي پول و اعتبار ضمن قدرداني از اهتمام جدي بانك مركزي در ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي، بر پيگيري و نظارت دقيق براي كسب اطمينان از اجراي مناسب برنامه هاي پيش بيني شده و ساماندهي مطلوب تعاوني هاي غيرمجاز و نيز تقويت ضمانت اجرايي بخشنامه اخير بانك مركزي، تاكيد كردند.


تعداد بازديدها:   8,196