تورم مردادماه ۱۰ درصد شد / تورم نقطه به نقطه ۸.۶ درصد

تورم مردادماه ۱۰ درصد شد / تورم نقطه به نقطه ۸.۶ درصد نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۵ براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵  معادل ۱۰ درصد است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی این شاخص در مردادماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۸.۶ درصد افزايش داشته است.

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران در مردادماه ۱۳۹۶ به عدد ۱۰۷.۷ رسيد که نسبت به ماه قبل ۰.۲ درصد افزايش يافت.
 
تعداد بازديدها:   3,587