تورم مردادماه 10 درصد شد / تورم نقطه به نقطه 8.6 درصد

تورم مردادماه 10 درصد شد / تورم نقطه به نقطه 8.6 درصد نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مردادماه 1396 نسبت به دوازده ماه منتهی به مردادماه 1395 براساس سال پایه 100=1395  معادل 10 درصد است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی این شاخص در مردادماه 1396 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 8.6 درصد افزايش داشته است.

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران در مردادماه 1396 به عدد 107.7 رسيد که نسبت به ماه قبل 0.2 درصد افزايش يافت.
 


تعداد بازديدها:   4,542