بازگشت تورم به کانال تک رقمی

تورم شهریورماه 9.9 درصد شد

تورم شهریورماه 9.9 درصد شد
نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به شهریور 1396 نسبت به دوازده ماه منتهی به شهریور 1395 براساس سال پایه 100=1395  معادل 9.9 درصد است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران در شهريورماه 1396 به عدد 108.0 رسيد که نسبت به ماه قبل 0.3 درصد افزايش يافت.

همچنین بر اساس داده های شاخص مذکور در شهريورماه 1396 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 8.4 درصد افزايش داشته است.

 


تعداد بازديدها:   5,874