جداول گزیده آمارهای اقتصادی مهر ماه منتشر شد

جداول گزیده آمارهای اقتصادی مهر ماه منتشر شد
بانک مرکزی، نشریه الکترونیکی گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به مهر ماه 1396 را منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، نشریه الکترونیکی گزیده آمارهای اقتصادی حاوی جدیدترین اطلاعات و آمارهای اقتصادی در بخش‌های پولی و بانکی، مالی و بودجه، تراز پرداخت‌ها و بازار سرمایه است.

 بخش پولی و بانکی شامل خلاصه دارايی‌ها و بدهی‌های سيستم بانکی اعم از بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غيربانکی، بانک‌های تجاری، بانک‌های تخصصی و بانک‌های غيردولتی و موسسات اعتباری غيربانکی و نيز شامل ارقام عمده پولی و اعتباری و تسهيلات اعتباری بانک‌ها و موسسات اعتباری به تفکيک عقود اسلامی می‌شود.

براساس این آمار، رقم نقدینگی در پایان مهرماه 14030.5 هزار میلیارد ریال است که نسبت به ماه مشابه سال قبل 23.3 درصد افزایش داشته است.
همچنین ضرب آهنگ تغییر سرمايه گذاری کوتاه مدت به بلند مدت بانک ها در مهر ماه نیز همانند ماه شهریور ادامه پیدا کرده است. به گونه ای که سرمايه گذاری کوتاه مدت در مهرماه سال جاری نسبت به اسفندماه 1395، 12 درصد کاهش یافته و سرمايه گذاری بلند مدت در همین بازه زمانی، بیش از 42 درصد رشد داشته است.

همچنین بخش تراز پرداخت‌ها شامل جداول موازنه پرداخت‌ها، صادرات و واردات گمرکی کشور، آمار بدهی‌های خارجی (تعهدات بالفعل) کشور و نيز متوسط ماهانه نرخ فروش دلار در بازارهای بين بانکی و آزاد است.

بخش مالی و بودجه شامل جداول وضعيت بودجه عمومی دولت و درآمدهای مالياتی دولت است.

بخش بازار سرمایه نیز شامل جداول شاخص‌های فعاليت بورس اوراق بهادار تهران وخلاصه وضعيت اوراق مشارکت است.

این نشریه صرفاً به صورت الکترونيکی و به صورت ماهانه توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی منتشر می‌شود.


تعداد بازديدها:   5,041