بر اساس محاسبات در دی ماه؛

نرخ تورم شاخص بهای تولید کننده به ۹.۹ درصد رسید

نرخ تورم شاخص بهای تولید کننده به ۹.۹ درصد رسید

شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۵ به‌میزان ۹.۹ درصد افزایش یافته است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه  ۱۰۰=۱۳۹۰، در دی ماه ۱۳۹۶ به عدد ۲۵۸.۸ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۱ درصد افزایش داشته است.

این شاخص در دی ماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۰.۹ درصد افزایش نشان می‌‌دهد.

تعداد بازديدها:   2,287

پیوندهای مرتبط