​بر اساس محاسبات در بهمن ماه؛

نرخ تورم شاخص بهای تولید کننده به 10.2 درصد رسید

شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهي به بهمن ماه 1396 نسبت به  دوازده ماه منتهی به بهمن ماه 1395 به‌میزان 10.2 درصد افزایش یافته است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه  100=1390 در بهمن ماه 1396 به عدد 261.6 رسيد که نسبت به ماه قبل 1.1 درصد افزايش داشته است.

این شاخص در بهمن ماه 1396 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 11.9 درصد افزایش نشان می‌‌دهد.


تعداد بازديدها:   2,814