​بر اساس محاسبات در بهمن ماه؛

نرخ تورم شاخص بهای تولید کننده به ۱۰.۲ درصد رسید

شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهي به بهمن ماه ۱۳۹۶ نسبت به  دوازده ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۵ به‌میزان ۱۰.۲ درصد افزایش یافته است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه  ۱۰۰=۱۳۹۰ در بهمن ماه ۱۳۹۶ به عدد ۲۶۱.۶ رسيد که نسبت به ماه قبل ۱.۱ درصد افزايش داشته است.

این شاخص در بهمن ماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۱.۹ درصد افزایش نشان می‌‌دهد.
تعداد بازديدها:   1,795