تورم خردادماه 9.4 درصد محاسبه شد

تورم خردادماه 9.4 درصد محاسبه شد نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به خرداد‌ماه 1397 نسبت به دوازده ماه منتهی به خرداد‌ماه 1396 معادل 9.4 درصد است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه 100=1395 به شرح زیر است:

-    شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در خردادماه 1397 به عدد 122.6 رسید که نسبت به ماه قبل 4.3 درصد افزایش یافت.

-    شاخص مذکور در خردادماه 1397 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل13.7 درصد افزایش داشته است.

همانگونه که ملاحظه مي‌شود شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي تحت تأثير التهابات اخير ارزی، افزايش  4.3 درصدی را در خردادماه سال جاری در مقايسه با ماه قبل تجربه کرده است. عليرغم اين موضوع، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به خرداد 1397 کماکان در محدوده تک رقمی قرار دارد. اميد می رود با تقويت سياست‌های انضباط گرايانه و ارتقای هماهنگی و سازگاری سياست‌های مالی، پولی، ارزی و تجاری از دستاورد مهار تورم صيانت لازم به‌عمل آمده و نرخ تورم در محدوده تک رقمی استمرار يابد.
 

 
1 
تعداد بازديدها:   5,325