در خرداد ماه 1397؛

نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده به 12 درصد رسید 

شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهي به خرداد ماه 1397 نسبت به دوازده ماه منتهی به خرداد ماه 1396 به‌میزان 12.0 درصد افزایش یافته است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه 100=1390 در خرداد ماه 1397، به عدد 277.3 رسيد که نسبت به ماه قبل 2.2 درصد افزايش داشته است.

این شاخص در خرداد ماه 1397 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 16.9 درصد افزایش نشان می‌‌دهد.

info
 
تعداد بازديدها:   7,852